Effektiv affaldshåndtering i virksomheder

I en travl hverdag genererer vi alle affald i en vis mængde på vores arbejdsplads. Hvor stor denne mængde er, og hvor stationær enheden skal være, afhænger af virksomhedens størrelse og det daglige antal medarbejdere. Der er mange faktorer, der spiller ind i, hvordan man bedst kan håndtere affaldet på en hensigtsmæssig måde. I denne blog vil vi se på nogle af de bedste metoder til effektiv affaldshåndtering i virksomheder.

Det første skridt i effektiv affaldshåndtering er at have tilstrækkelige affaldsstativer på arbejdspladsen. Hvor mange spande der er nødvendige, afhænger af den daglige mængde affald og virksomhedens størrelse. Hvis virksomheden har mange medarbejdere, er det vigtigt at have tilstrækkeligt med store affaldsstativer, der kan rumme den samlede affaldsmængde. Derimod, hvis virksomheden er mindre eller kun har et par medarbejdere, vil mindre affaldsstativer som skraldespande eller containere være tilstrækkelige.

Det er vigtigt at have styr på affaldshåndteringens rengøring i virksomheden. En god tommelfingerregel er, at jo flere mennesker der deler affaldsspanden, jo oftere skal den tømmes og rengøres. Hvis affaldsbeholderne ikke tømmes jævnligt, kan det føre til en ubehagelig lugt og endda skade virksomhedens omdømme.

Et andet vigtigt aspekt af affaldshåndtering er at kategorisere affaldet. Affald kan ofte opdeles i forskellige kategorier som mad, papir, plastik og kemikalier. Det er vigtigt at placere de relevante affaldsstativer til den specifikke type affald, for så senere at kunne recirkulere det. På denne måde kan virksomheden bidrage til at reducere sin miljøpåvirkning og bevaring af naturen.

Virksomheder kan også arbejde mod at reducere affaldsmængden ved at tage affaldsforebyggende tiltag og ved at genbruge og recirkulere produkter så meget som muligt. Her kan virksomhedsledelsen desuden oplyse medarbejderne om deres ansvar i affaldshåndteringen af de relevante produktionsprodukter såvel som i køkkenet og lignende.