En sikker P-vagt

Når det drejer sig om trafikstyring, er der mange muligheder til rådighed. På nogle steder er et hegn, en adgangsport eller en port måske ikke nok. I disse tilfælde kan en barriere som f.eks. pæle eller et automatisk barrieresystem give den nødvendige beskyttelse og sikkerhed. En af de mest effektive løsninger til trafikkontrol er bombarrierer, som også er kendt som sikre parkeringsvagter. Lad os se nærmere på, hvad bombarrierer er, og hvordan de kan bidrage til at forbedre trafikstrømmen i dit område. 

Hvad er bombarrierer? 

Bombarrierer er i bund og grund en type automatiseret port, der bruges til at kontrollere køretøjers adgang ind og ud af sikrede områder. De består af to hovedkomponenter – selve bomarmen og den motoriserede drivenhed, som betjener den. Bomarmen er typisk fremstillet af stål eller et andet stærkt materiale og er designet til at bevæge sig op og ned, når den aktiveres af en elektrisk motor eller en hydraulisk cylinder. Den kan låses på plads i både åben og lukket position for at give ekstra sikkerhed. 

Hvordan fungerer bombarrierer? 

Bombarrierer fungerer ved at blokere adgangen til visse områder, samtidig med at autoriseret personale stadig kan komme frit ind eller ud. De aktiveres enten ved hjælp af et adgangssystem med tastatur eller andre godkendelsesmetoder som f.eks. RFID-kort eller biometriske scanningssystemer. Når autoriseret personale nærmer sig barrieren, indtaster de deres kode i tastaturet eller scanner deres kort/fingeraftryk, hvilket udløser, at barrieren automatisk åbnes. Når de har passeret igennem, lukker barrieren igen, indtil den udløses igen af en anden autoriseret person. 

Fordele ved bombarrierer

Den største fordel ved at bruge bombarrierer til trafikkontrol er, at de giver en effektiv måde at regulere køretøjers bevægelser ind og ud af sikrede områder på uden at skulle bevogte dem manuelt hele dagen. Da disse barrierer betjenes elektronisk, er det desuden meget sværere for uautoriseret personale at få adgang end med manuelle barrierer, hvor nøgler let kan stjæles eller kopieres. Endelig giver disse systemer, da de er udstyret med flere godkendelsesmetoder (tastatur, RFID-kort osv.), et ekstra lag sikkerhed, som traditionelle porte/hegn ikke kan give alene. 

se mere om bom.