Overfladebehandling og sandblæsning ved hjælp af robotter

Den industrielle udvikling begyndte i slutningen af 1800-tallet. Siden da har man været i stand til at producere alle mulige varer på en mere effektiv måde. Masseproduktion af varer har været med til at effektivisere en række processer, som har gjort det muligt at fremstille produkter på kort tid. Forestil dig, hvordan det ville være, hvis ikke det var, fordi man i dag kan masseproducere fødevarer. Hvordan kunne man fx brødføde den voksende verdensbefolkning, hvis det ikke det var, fordi industrielle processer er blevet mere effektive? Man kan nævne mange ting, som er blevet nemmere på grund af den industrialiseringsproces, der begyndte for mange år siden. Men denne udvikling står ikke stille. Man er blevet ved med at finde løsninger, der hele tiden optimerer den måde, hvorpå tingene bliver gjort i virksomhederne verden over. Robotløsninger til overfladebehandling er et område, hvor man har set store forandringer i den senere tid. Ventherm er en virksomhed, der tilbyder robotløsninger til overfladebehandling og sandblæsning. Så hvis du har en virksomhed, der er afhængig af at male og behandle emner, så kan det være en god idé, at du besøger Ventherms hjemmeside ved at klikke på det anviste link.

Forøget produktionskapacitet

Det siger sig selv, at når man vælger en robotløsning, så er det med til at forøge produktionskapacitet. Du kan læse mere om Ventherms robotløsninger. Du vil bl.a. få at vide, at deres løsninger fungerer ved at scanne et umalet emne i 3D. Derefter generer softwaren et program, der bygger på scanningen af emnet. Programmet udregner så de mest optimale malebaner. Samtidig optimerer programmet forbruget af maling. Programmet tager også emnets størrelse, position og placering i betragtning. Det bliver gjort ved at holde 3D scanning op mod den oprindelige CAD-tegning af emnet.